Aktualizujemy dokument planistyczny dotyczący sieci miejskich
4 października 2019
0

Zapraszamy mieszkańców Płocka do udziału w spotkaniu informacyjnym, organizowanym w ramach konsultacji społecznych projektu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Płock”.

Celem konsultacji jest zapewnienie udziału mieszkańców Płocka w planowaniu i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy.

W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy miasta oraz podmioty zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy.

Spotkanie publiczne, podczas którego zaprezentowana zostanie treść projektu dokumentu oraz przeprowadzona zostanie dyskusja w przedmiotowej sprawie odbędzie się we wtorek 15 października o godz. 16:00 w Auli Ratusza.

Z projektem dokumentu można zapoznać się na stronie: http://rozwojmiasta.plock.eu/?page_id=8839