Ścieżka dla Mazowsza
28 sierpnia 2019
0

Ruszył nabór wniosków w konkursie Ścieżka dla Mazowsza. Prezentujemy Państwu najważniejsze informacje dotyczące konkursu.

Konkurs „Ścieżka dla Mazowsza” zakłada finansowanie prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez:

  • przedsiębiorstwa (które wskażą miejsce realizacji projektu na terenie woj. mazowieckiego),
  • konsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo, które wskaże miejsce realizacji projektu na terenie woj. mazowieckiego).

Głównym celem konkursu jest zastosowanie w działalności gospodarczej rozwiązań opartych na wynikach prac B+R uzyskanych w ramach konkursu. Ponadto konkurs ma na celu pobudzić inwestycje przedsiębiorstw w projekty badawczo-rozwojowe.

Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych. Konkurs ma charakter horyzontalny – brak ograniczenia do konkretnego obszaru tematycznego.

Alokacja przeznaczona na cały konkurs wynosi 600 mln zł, a finansowane projekty muszą mieścić się w przedziale od 5 mln zł (pojedyncze podmioty) lub 7 mln zł (konsorcja) do 100 mln zł.

Harmonogram konkursu:

  • ogłoszenie konkursu: 14 sierpnia 2019 roku
  • okres naboru wniosków: 23 sierpnia – 23 września 2019 roku

Dokumenty konkursu są dostępne w dedykowanej zakładce na stronie internetowej: www.ncbr.gov.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Źródło: www.ncbr.gov.pl