Termomodernizacji w PPP ciąg dalszy
26 sierpnia 2019
0
Termomodernizacja w partnerstwie publiczno-prywatnym staje się płocką specjalnością. Dwa lata temu został zrealizowany pierwszy tego typu projekt dot. 24 budynków, m.in. szkół, przedszkoli. Teraz trwają przygotowania do następnego, który obejmie 34 obiekty użyteczności publicznej.
– Celem termomodernizacji jest z jednej strony zmniejszenie zużycia energii i obniżenie kosztów eksploatacji miejskich budynków, z drugiej osiągnięcie efektów ekologicznych poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a także podniesienie estetyki przestrzeni publicznej – wyjaśniał korzyści płynące z podjętych działań prezydent Płocka Andrzej Nowakowski podczas konferencji prasowej. – Realizujemy ją w formule PPP, gdyż partner prywatny wnosi know-how – zapewnia system zarządzania energią i jego obsługę przez cały czas trwania projektu – dodawał prezydent.

Pierwszy projekt, który obejmował 24 budynki i został sfinalizowany w 2017 roku, był wart blisko 33 mln zł. Koszty te obejmują zarówno przeprowadzenie prace, m.in. prace projektowe, roboty budowlane, zakup, montaż, jak i obsługę, zarządzania energią i usuwania awarii w okresie utrzymania obiektów, czyli przez 17 lat. Środki pochodziły w całości od partnera prywatnego, któremu Miasto płaci za realizację projektu. Jego ważnym założeniem była jego całkowita samospłata, czyli sfinansowanie wynagrodzenia partnera z uzyskanych oszczędności. Tak też się dzieje.

– Po dwóch latach trwania umowy widać, że projekt przynosi szybsze efekty niż zakładaliśmy i uzyskujemy większe oszczędności – mówił zastępca prezydent ds. inwestycji Jacek Terebus. Tłumaczył, że dokonane zostały dodatkowe spłaty wynagrodzenia partnera dzięki m.in. pozyskanym środkom unijnym i wyłączeniu basenu Podolanka, dlatego zmniejszyło się coroczne obciążenie budżetu z planowanych 1,76 mln zł do 653 tys. zł.

Podobne założenia przyświecają drugiemu projektowi modernizacji energetycznej. Zostaną nim objęte 34 obiekty, m.in. szkoły, przedszkola i biblioteki. Kompleksową termomodernizację przejdzie 17 budynków. Obejmie ona ocieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację systemów instalacyjnych oraz montaż systemu zarządzania energią. Drugą grupę – 8 budynków – stanowią obiekty, w których zmodernizowane zostaną systemy instalacyjne oraz zamontowane systemy zarządzania energią. W trzeciej grupy (9 budynków) zostanie wykonany system zarządzania energią. Szacowana wartość realizacji projektu

– Jesteśmy po fazie dialogu konkurencyjnego z czterema firmami, w trakcie którego stworzyliśmy program funkcjonalno-użytkowy, i teraz przygotowujemy się do kolejnych etapów postępowania. Na najbliższej sesji zabezpieczymy środki na realizację tego projektu, a później zaprosimy firmy do składania ofert – wiceprezydent Jacek Terebus opisał stan prac nad projektem. Zaznaczył, że szacunkowa jego wartość wynosi 65 mln zł, ale ostateczne koszty będą znane po otwarciu ofert. Miasto zakłada, że umowa z partnerem prywatnym zostanie podpisana na 17 lat – 2 lata potrwa etap inwestycyjny, resztę – etap utrzymania. Wynagrodzenie dla niego zostanie w jak największej części pokryte z uzyskanych oszczędności.