PLAN GÓRNA-OŚNICKA – ZARZĄDZENIE PREZYDENTA W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MPZP
22 sierpnia 2019
0

Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 790/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku rozpatrzył uwagi wniesione do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Górna-Ośnicka” w Płocku.

Zapoznaj się z treścią Zarządzenia…