PLAN IMIELNICA – WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PLANU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W ZAKRESIE TERENÓW: 26MN, 4MN/U, 5MN/U, 15KDD I 19KDJ
20 sierpnia 2019
0

Na stronie udostępniono projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “IMIELNICA” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie terenów: 26MN, 4MN/U, 5MN/U, 15KDD i 19KDJ.
Z projektem planu wraz z prognozą zapoznać się można także w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 5 oraz na niniejszej stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka.
Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2019 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem planu oraz prognozą – link do zakładki.