PLAN IMIELNICA – OBWIESZCZENIE O PONOWNYM WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W ZAKRESIE TERENÓW: 26MN, 4MN/U, 5MN/U, 15KDD I 19KDJ
7 sierpnia 2019
0

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 sierpnia 2019 roku o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Imielnica” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie terenów: 26MN, 4MN/U, 5MN/U, 15KDD i 19KDJ zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 20 sierpnia 2019 roku do dnia 10 września 2019 roku.

Zapoznaj się z Obwieszczeniem

Formularz uwagi