PLAN KWIATKA-KRÓLEWIECKA – OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
5 sierpnia 2019
0

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 sierpnia 2019 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Kwiatka-Królewiecka” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 12 sierpnia 2019 roku do dnia 02 września 2019 roku.

Zapoznaj się z Obwieszczeniem

Formularz uwagi