Raport o stanie miasta Płocka
28 czerwca 2019
0

Po raz pierwszy w historii płockiego samorządu został opracowany "Raport o stanie miasta Płocka".

Wprowadzony nowy obowiązek Raportu o stanie miasta jest obligatoryjny dla całości kraju i w każdej gminie będzie miał on miejsce. Nie ma ustanowionych ram, dobrych wzorców, czy sposobu konstruowania takiego dokumentu narzuconego, każdy włodarz musiał sam podejść do tego tematu indywidualnie. W Płocku Prezydent Miasta Andrzej Nowakowski wraz z urzędnikami opracował samodzielnie ten dokument uzupełniając go, poza treścią obligatoryjną, o możliwość pokazania obrazu miasta z uwzględnieniem szerokiego spojrzenia na zagadnienia miejskie. Z treścią Raportu można zapoznać się poniżej:

RAPORT O STANIE MIASTA PŁOCKA W 2019 ROKU

zdjęcie sesja 27062019