Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Płocka 2018
22 lutego 2019
0

Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Płocka jest kontynuacją organizowanego od 2013 roku konkursu „Przedsiębiorca Społecznie Zaangażowany”. Nagrodę mogą otrzymać przedsiębiorcy działający w naszym mieście, którzy angażują się w życie lokalnej społeczności, kierują się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu i wdrażają innowacyjne rozwiązania. Nagroda ma charakter honorowy, służy prezentacji oraz upowszechnianiu godnych naśladowania wzorców zachowania przedsiębiorców. Przyznawana jest w trzech kategoriach.

Płockie organizacje pozarządowe oraz Płocka Rada Działalności Pożytku Publicznego mogą zgłaszać kandydatów w kategorii „Przedsiębiorca Społecznie Zaangażowany”.

Kandydaci do tytułu „Pracodawca Roku” mogą zgłaszać: Płocka Rada Gospodarcza, Samorządowa Rada Szkolnictwa Zawodowego, płockie organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy, redakcje lokalnych mediów, przedstawiciele pracowników przedsiębiorstw oraz organizacje przedsiębiorców.

Płocka Rada Gospodarcza, Samorządowa Rada Szkolnictwa Zawodowego, płockie szkoły wyższe, organizacje przedsiębiorców oraz redakcje lokalnych mediów mogą zgłaszać przedsiębiorstwa do tytułu „Kreator Roku”.

Wypełnione formularze należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka osobiście lub listownie z dopiskiem na kopercie: konkurs „Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Płocka” w terminie do 15 marca 2019 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 22 marca 2019 r.

Regulamin Konkursu

zgłoszenie_Przedsiębiorca Społecznie Zaangażowany

zgłoszenie_Kreator Roku

zgłoszenie Pracodawca Roku