PLAN SWOJSKA-NOWICKIEGO – OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
22 lutego 2019
0

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2019 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Swojska-Nowickiego” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 04 marca 2019 roku do dnia 25 marca 2019 roku.

Zapoznaj się z Obwieszczeniem

Formularz uwagi