PLAN BIELSKA-OSTATNIA – OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA I PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA PLANU
22 lutego 2019
0

SZABLON_OBWIESZCZENIE_O_PRZYSTĄPIENIU

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lutego 2019 roku o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bielska-Ostatnia” w Płocku

zawiadamiam o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego w terminie do dnia 15 marca 2019 roku

Zapoznaj się z Obwieszczeniem…

Wzór wniosku