Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rewitalizacji
31 grudnia 2018
0

Już po raz trzeci zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 107/2018 Prezydenta Miasta Płocka w ramach otwartego konkursu ofert udzielone zostaną dotacje na realizację zadań, które skierowane zostaną do mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz będą zgodne z celami, kierunkami oraz typami przedsięwzięć wskazanych w Płockim Programie Rewitalizacji.

Wszystkich zainteresowanych włączeniem się w proces rewitalizacji zapraszamy do zapoznania się z zasadami konkursu oraz złożenie ofert za pośrednictwem generatora wniosków, który jest dostępny pod adresem https://plock.engo.org.pl/konkursy/78

Na oferty czekamy do dnia 31 stycznia 2019 roku. Do rozdysponowania jest kwota 97 tys. zł.