Płock miastem najlepiej rozwijającym się w Polsce!
8 października 2018
0

Płock zajął I miejsce w klasyfikacji ogólnej rankingu „Sukces kadencji 2014-2018” w kategorii miast na prawach powiatu!

Uwzględnienie w rankingu poziomu osiągniętych wskaźników zarówno w kryterium: finansowym, ekonomicznym, infrastrukturalnym i społecznym daje nam poczucie, iż realizujemy działania w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju w sposób dobrze ukierunkowany. W tym roku mieszkańcy po raz pierwszy mogą przejechać obwodnicą miejską ze swoich osiedli do północnych terenów przemysłowych, spacerować zrewitalizowanym nabrzeżem, uczestniczyć w wydarzeniach w nowej siedzibie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki czy przejechać miasto w szerz płocką magistralą rowerową wypożyczając rower z miejskiej stacji.

Laureatów rankingów „Wspólnoty” uhonorowano statuetkami i dyplomami podczas XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które odbyło się w dniach 2-3 października 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Pierwszy dzień Forum zwieńczyła Gala Inwestorów Samorządowych, podczas której ogłoszono wyniki rankingów. Miasto Płock oprócz I miejsca w rankingu „Sukces kadencji 2014-2018” zostało także wyróżnione w dwóch innych zestawieniach, uwzględniających miasta na prawach powiatu.

W imieniu Prezydenta Miasta Płocka dyplomy za wysokie miejsca w zestawieniach odebrał Skarbnik Miasta, Wojciech Ostrowski.

Rankingi „Wspólnoty” to opracowywane przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego zestawienia wszystkich samorządów analizowane na podstawie obiektywnych danych z GUS pod kątem kilku aspektów.