Trwają konsultacje Planu adaptacji do zmian klimatu
11 września 2018
0

Spotkanie publiczne przedstawiające dokument Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Płocka do roku 2030 (MPA) i jego prognozę oddziaływania na środowisko odbyło się w poniedziałek 10 września w auli Urzędu Miasta Płocka. Każdy zainteresowany mieszkaniec mógł przyjść na spotkanie i zapoznać się z projektem dokumentu MPA oraz porozmawiać w zakresie rozwiązań dedykowanych dla naszego miasta.

Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Płocka do roku 2030 powstał w odpowiedzi na jeden z najważniejszych problemów ochrony środowiska, jakim są zmiany klimatu i potrzeba adaptacji do skutków tych zmian. Plan wskazuje wizję, cel nadrzędny oraz cele szczegółowe adaptacji miasta do zmian klimatu, jakie powinny zostać osiągnięte poprzez realizację wybranych działań adaptacyjnych w czterech najbardziej wrażliwych sektorach/obszarach miasta, to jest w zakresie zdrowia publicznego/grup wrażliwych, transportu, gospodarki wodnej oraz dziedzictwa kulturowego.

W celu przybliżenia zagadnienia i głównych kierunków dokumentu na spotkaniu została przedstawiona prezentacja wprowadzająca w przedmiot sprawy. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją, która została omówiona na spotkaniu - PREZENTACJA

Z dokumentem MPA dla Płocka i jego prognozą można zapoznać się pod adresem:

www.rozwojmiasta.plock.eu/?page_id=5679