Płock ma nową strategię rozwoju
2 lipca 2018
0

Płock ma już nową Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta. Jej horyzont czasowy został wyznaczony na 2030 rok.

Prezydent Andrzej Nowakowski przekazał przygotowany dokument na sesję czerwcową Rady Miasta Płocka, w którym została zapisana wizja miasta jako:

"Niezwykłe, nowoczesne miasto, spełnionych i kreatywnych ludzi."

Ponad rok czasu trwały prace nad ostatecznym kształtem nowej strategii dla miasta. W wyniku wielu spotkań, rozmów z mieszkańcami, badania ankietowymi i konsultacjami samego projektu dokumentu wypracowany kształt strategii został przedłożony Radzie Miasta w formie stosownej uchwały. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i osobom, które przyczyniły się do powstania strategii w obecnym kształcie. Zachęcamy do zapoznania się z przyjętą Strategią.