STARE MIASTO – OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA I PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA PLANU
8 czerwca 2018
0

SZABLON_OBWIESZCZENIE_O_PRZYSTĄPIENIU

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 czerwca 2018 roku o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku

zawiadamiam o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego w terminie do dnia 2 lipca 2018 roku

Zapoznaj się z Obwieszczeniem...

Wzór wniosku