Dotacje na remonty nieruchomości przyznane
23 maja 2018
0

W dniu 26 kwietnia 2018 roku Rada Miasta Płocka przyznała dotacje na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków.

Z miejskiej kasy wsparte zostaną remonty 6 obiektów. Na ten cel przeznaczono kwotę 241.300 zł.

Dotacje zostały przyznane właścicielom nieruchomości, które położone są na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji, ustanowionej w 2017 roku na pierwszym podobszarze rewitalizacji.

Płock, jako pierwszy w Polsce zastosował ten mechanizm wsparcia. Wcześniej na dotację z miejskiej kasy mogli liczyć wyłącznie właściciele obiektów zabytkowych.

Wykaz dotacji przyznanych w 2018 roku:

Lp.

Nazwa podmiotu otrzymującego dotację

Wykaz robót lub prac, na których wykonanie

przyznano dotację

Kwota dotacji

1

Bogdan Stachurski,

Mieczysława Stachurska

Odtworzenie stolarki okiennej w budynku położonym w Płocku przy ul. Królewieckiej 12.

13.400 zł

2

Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Gradowskiego 16

Remont elewacji budynku położonego w Płocku przy ul. Gradowskiego 16.

75.000 zł

3

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.

Remont dachu kamienicy położonej w Płocku przy ul. Jerozolimskiej 2/4.

28.800 zł

4

Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Zduńska 9

Remont dachu budynku położonego w Płocku przy ul. Zduńskiej 9.

73.200 zł

5

Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Kolegialna 3

Remont elewacji wraz z wymianą okien piwnicznych w budynku nr 4 położonym w Płocku przy ul. Kolegialnej 3.

37.300 zł

6

Apolonia Butrymowicz-Chełstowska,

Małgorzata Hejke

Remont dachu budynku C położonego w Płocku przy pl. Nowy Rynek 4.

13.600 zł

Razem:

241.300 zł