Publikujemy projekt dokumentu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku. Dokument powstał w wyniku rozpoczętego w 2017 roku procesu budowania nowej strategii rozwoju miasta. W wyniku wielu spotkań, rozmów z interesariuszami miasta powstał niniejszy projekt Strategii. 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku /projekt/

Czekamy na uwagi do opublikowanego projektu dokumentu od 05.04.2018  do 27.04.2018 roku.

W/w dokument dostępny jest również do wglądu w Referacie Strategii i Planowania w pokoju C-314 w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka i w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (Urząd Miasta Płocka, 09-400 Płock, Plac Stary Rynek 1 – Biuro Obsługi Klienta – wejście od ul. Zduńskiej 3), na stanowisku nr 4. 

 

W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Płocka, którzy będą zainteresowani tematyką nowej Strategii.

Uwagi do projektu Strategii można przekazywać:

  • drogą elektroniczną na adres email: strategia@plock.eu ;
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Strategii i Planowania, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock.