Dotacje na zabytki przyznane
28 marca 2018
0

W dniu 22 marca 2018 roku, po raz trzynasty, Rada Miasta Płocka przyznała dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach położonych na terenie Płocka.

W tym roku z miejskiej kasy wsparte zostaną remonty 9 zabytków. Na ten cel przeznaczono 445.338 zł.

Wykaz dotacji przyznanych w 2018 roku:

Lp.

Adres zabytku

Nazwa podmiotu otrzymującego dotację

Prace lub roboty budowlane przy zabytku, na wykonanie których przyznano dotację

Kwota przyznanej dotacji

1

Kazimierza Wielkiego 9

Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Kazimierza Wielkiego 9

Remont elewacji.

49.770 zł

2

Obrońców Warszawy 2

Wiesław Pomorski

Kancelaria Podatkowa POMORSKI

Remont pokrycia dachowego.

12.518 zł

3

Tumska 15

Paweł Przepałkowski

Remont elewacji, remont pokrycia dachowego, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

50.710 zł

4

Grodzka 11

Elżbieta Ołdakowska,

Krystyna Napiórkowska,

Wojciech Napiórkowski

Stabilizacja konstrukcyjna zabytku poprzez wymianę stropu nad II piętrem oraz remont dachu w części wschodniej budynku frontowego.

148.850 zł

5

Kolegialna 8

Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Kolegialna 8

Remont elewacji południowo-zachodniej budynku frontowego.

34.910 zł

6

Stary Rynek 7

Wspólnota Mieszkaniowa

pl. Stary Rynek 7

Odnowienie elewacji.

9.360 zł

7

Stary Rynek 17

Wspólnota Mieszkaniowa

pl. Stary Rynek 17

Odnowienie elewacji.

8.270 zł

8

Stary Rynek 9

Wspólnota Mieszkaniowa

pl. Stary Rynek 9

Odnowienie elewacji.

6.000 zł

9

Tumska 2

Rzymskokatolicka Parafia Św. Zygmunta przy Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia NMP

Odnowienie stolarki okiennej w partii prezbiterium oraz w transepcie wraz z odnowieniem glifów okiennych wewnętrznych (polichromie) i zewnętrznych oraz wykonaniem dokumentacji konserwatorskiej.

125.000 zł

Razem:

445.388 zł