Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rewitalizacji
26 lutego 2018
0

W dniu 23 lutego 2018 r. Zarządzeniem Nr 4028/2018 zostały ogłoszone wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji.

W tym roku, po raz drugi w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłosiliśmy otwarty konkurs ofert na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W jego ramach chcieliśmy dofinansować organizacje pozarządowe w realizacji zadań skierowanych do mieszkańców rewitalizowanego obszaru.

Na nasz konkurs wpłynęły 3 oferty, którym przyznane zostały dotacje na łączną kwotę 70.000 zł.

Z budżetu miasta Płocka dofinansowane zostaną następujące przedsięwzięcia:

1. „Lato z teatrem dla dzieci i młodzieży. Kulturynek”

Kwota udzielonej dotacji – 16.500 zł

Podmiot odpowiedzialny za realizację – Fundacja REVITA

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano organizację spektakli teatralnych połączonych z warsztatami dla dzieci i młodzieży. Spektakle odbywać się będą na placu Stary Rynek w letnie, wakacyjne wieczory. Udział w tych spektaklach pozwoli na skorzystanie przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z bezpłatnej oferty kulturalnej. Pozytywnie wpłynie na wychowanie dzieci i młodzieży, stanowić będzie ciekawą formą spędzenia czasu wolnego.

2. „Na Starówce Potańcówka 2018”

Kwota udzielonej dotacji – 22.000 zł

Podmiot odpowiedzialny za realizację – Fundacja REVITA

W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostaną wzorem lat ubiegłych potańcówki na placu Stary Rynek, w stylu retro, przy muzyce na żywo. Wybrane do dofinansowania przedsięwzięcie motywować będzie wszystkie grupy pokoleniowe do aktywnego spędzenia wieczorów na Płockiej Starówce, poznawania nowych ludzi i spotykania się w gronie znajomych na świeżym powietrzu.

3. „Stacja RodziNovo”

Kwota udzielonej dotacji – 31.500 zł

Podmiot odpowiedzialny za realizację – STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK KULTURA

Przedsięwzięcie zakłada organizację darmowych spotkań familijnych składających się z projekcji filmów, spektakli teatralnych, warsztatów, gier i zabaw. Projekt kładzie nacisk na integrację społeczności lokalnej oraz całych rodzin. Wspólna zabawa i rywalizacja da szansę na lepsze poznanie sąsiadów. Stanowić będzie alternatywę dla dzieci spędzających czas na ulicach.