PLAN KOBIAŁKA – OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
16 stycznia 2018
0

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 stycznia 2018 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kobiałka" w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 25 stycznia 2018 roku do dnia 1 marca 2018 roku

Zapoznaj się z Obwieszczeniem...