Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rewitalizacji
10 stycznia 2018
0

Już po raz drugi zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3907/2018 Prezydenta Miasta Płocka w ramach otwartego konkursu ofert udzielone zostaną dotacje na realizację zadań, które skierowane zostaną do mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz będą zgodne z celami, kierunkami oraz typami przedsięwzięć wskazanych w Płockim Programie Rewitalizacji (załącznik do Uchwały Nr 492/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2017 roku).

Na oferty czekamy do dnia 5 lutego 2018 roku. Do rozdysponowania jest kwota 70 tys. zł.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami konkursu oraz włączenie się w proces rewitalizacji.

Poniżej niezbędne dokumenty:

Zarządzenie Nr 3907/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 stycznia 2018 roku,

Druk oferty realizacji zadania publicznego,

UCHWAŁA NR 277/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Płocka (Dz.Urz. Woj. Maz. Poz. 1741 z dnia 24.02.2016 r.),

UCHWAŁA NR 492/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 442/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji pod nazwą Płocki Program Rewitalizacji.