PLAN ŚRÓDMIEŚCIE-WSCHÓD- OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
12 grudnia 2017
0

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 grudnia 2017 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście-Wschód" w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 02 stycznia 2018 roku do dnia 26 stycznia 2018 roku

Zapoznaj się z Obwieszczeniem...