PLAN IMIELNICA – OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
8 grudnia 2017
0

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 grudnia 2017 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Imielnica" w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 18 grudnia 2017 roku do dnia 19 stycznia 2018 roku

Zapoznaj się z Obwieszczeniem...