Specjalna Strefa Rewitalizacji – uchwała podjęta
31 sierpnia 2017
0

W dniu 29 sierpnia 2017 roku Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę o powołaniu tzw. Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Celem wprowadzanych rozwiązań jest zapewnienie sprawnej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych, w przyjętym w zeszłym roku, Programie Rewitalizacji.

Zgodnie z podjętą uchwałą Specjalną Strefą Rewitalizacji objęty zostanie pierwszy podobszar rewitalizacji – Stare Miasto, Kolegialna i część nabrzeża. Na obszarze tym możliwe będzie zastosowanie szczególnych rozwiązań z zakresu mieszkalnictwa, planowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami.

Uchwała o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Na jej podstawie w przyszłym roku z miejskiej kasy wsparte zostaną nie tylko remonty zabytków, ale także innych budynków położonych na Płockiej Starówce.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami udzielania dotacji oraz włączenie się w kompleksową odnowę miasta.