Prezydent Miasta Andrzej Nowakowski ogłosił rozpoczęcie prac nad Strategią
11 lipca 2017
0

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka została przyjęta w 2008 roku, od tego czasu minęło właściwie 9 lat. Obecny świat, w którym dostęp do informacji jest powszechny a ciągły rozwój technologiczny ułatwia codzienne życie ludzi zmieniają się również uwarunkowania dla rozwoju miast. Prawie dekada obowiązywania tej strategii sprawia że trzeba przystąpić do opracowania wizji naszego miasta i postawienia celów dopasowanych do dzisiejszych realiów.  Aby skonfrontować tą tezę w ubiegłym roku przeprowadziliśmy ewaluację Strategii dokonaną przez niezależnych ekspertów. Przygotowana analiza wskazała obszary, które musimy uwzględnić przy aktualizacji.

Strategia Rozwoju Miasta powinna zatem być odpowiedzią jaki Płock chcemy widzieć w przyszłości. Do tego niezbędne jest wyznaczenie horyzontu czasu – do kiedy będzie Strategia obowiązywała, w naszej ocenie powinien być to 2030 rok.

Aby dobrze przygotować się do prac nad Strategią chcemy w pierwszym kroku mieć diagnozę miasta, która pokaże nam jaki Płock jest. A więc pokaże uwarunkowania prawne, warunki rozwoju nakreślone przez rząd, województwo, określi rozwój Płocka w porównaniu z innymi miastami, ale przede wszystkim pokaże oczekiwania mieszkańców.

To mieszkańcy są głównymi interesariuszami Strategii i działania oparte o Strategię powinny przynieść lepsze warunki życia i pracy w mieście. Dlatego też udział mieszkańców na każdym etapie Strategii jest bardzo ważny. W tym momencie zapraszamy do wypełnienia ankiety, która odnosi się do różnych sfer życia w Płocku. Będziemy opierali się też o inne formy partycypacji społecznej m.in. w formie wywiadów z kluczowymi uczestnikami życia społecznego ale również w oparciu o funkcjonujące Rady działające przy Prezydencie, a zrzeszające osoby zaangażowane społecznie. Liczymy, że każdy będzie mógł odnaleźć się w budowaniu nowej Strategii i dołożyć swoją cegiełkę aktywności. Zachęcamy zatem do odwiedzania naszej strony internetowej zarówno plock.eu jak i rozwojmiasta.plock.eu gdzie będą zamieszczane informacje o prowadzonych pracach.

Prezentacja przedstawiona na konferencji poniżej:                                               Zapraszamy również do wypełnienia ankiety