Zakończenie konsultacji społecznych dotyczących Specjalnej Strefy Rewitalizacji
3 lipca 2017
0

W dniu 30 czerwca 2017 roku zakończone zostały konsultacje społeczne dotyczące ustanowienia na pierwszym podobszarze rewitalizacji miasta Płocka Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym przeprowadzone konsultacje, który jest dostępny na naszej stronie.