Konkurs „Spółdzielnia Pomysłów” – trwa nabór wniosków
22 czerwca 2017
0

Informujemy, że trwa nabór wniosków w konkursie „Spółdzielnia pomysłów” organizowanym przez SGB-Bank Spółka Akcyjna.

Konkurs jest kierowany do osób fizycznych oraz stowarzyszeń i fundacji mających pomysł i chęć dokonania pozytywnej zmiany w swojej okolicy, która przyniesie korzyści dla lokalnej społeczności.

Do konkursu można zgłaszać zarówno inicjatywy związane z namacalną zmianą w przestrzeni (np. stworzenie miejsca spotkań dla lokalnej społeczności), jak również projekty wydarzeń i aktywności ukierunkowanych na współdziałanie i integrację.

Projekty konkursowe można zgłaszać do dnia 26 czerwca 2017 roku.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://www.spolecznik20.pl/spoldzielnia-pomyslow