Wisła szansą na rozwój
6 czerwca 2017
0

W dniu 2 czerwca 2017 roku odbyła się konferencja pt. "Wisła szansą na rozwój", która stanowiła forum wymiany doświadczeń i myśli na temat możliwości kształtowania funkcjonalnego zarówno samej rzeki Wisły jak i gospodarowania terenami nadbrzeżnymi. W konferencji udział wzięły środowiska samorządowe różnego szczebla zarówno wojewódzkie z organizatorem konferencji samorządem Województwa Mazowieckiego, jak i niższego szczebla m.in. miast Płocka, Torunia, Gdańska czy Sandomierza. Szeroki przekrój środowisk, które reprezentowali prelegenci pozwolił spojrzeć na Wisłę z różnych punktów widzenia. Można było zatem spojrzeć na Wisłę przez pryzmat nauki, transportu, hydrologii, inżynierii czy też dowiedzieć się o cennych przyrodniczo ekosystemach. Bogate doświadczenia prezentowali również samorządowcy, wśród nich Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski otwierając konferencję przedstawił zbliżającą się przebudowę nabrzeża wiślanego w Płocku, która za rok zmieni oblicze miasta i zbliży mieszkańców i turystów do rzeki wzmacniając rewitalizację miasta. Więcej informacji można dowiedzieć się z artykułu współorganizatora konferencji na stronie  http://plock.wyborcza.pl/plock/7,35681,21906761,emocje-na-konferencji-wislanej-w-plocku-mimo-ostrych-slow.html