Pracujemy na rzecz adaptacji do zmian klimatu
24 maja 2017
0

Miasto Płock na podstawie porozumienia z Ministerstwem Środowiska jest uczestnikiem projektu dotyczącego adaptacji do zmian klimatu. W wyniku prowadzonych prac Ministerstwo Środowiska wyłoniło podmiot wspomagający proces budowania podejścia do adaptacji do zmian klimatu, którym jest konsorcjum firm: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Arcadis oraz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

W dniu 23 maja odbyły się warsztaty w Płocku dotyczące projektu "Adaptacji do zmian klimatu", w ramach którego Zespół ekspertów reprezentujących konsorcjum, z firmy Arcadis przedstawił przegląd istotnych danych dla miasta Płocka stanowiących wkład w ocenę podatności miasta i analizę sektorów wrażliwych z punktu widzenia zadania projektowego. W ramach prac warsztatowych ze strony miasta wzięły udział osoby reprezentujące Gminę- Miasto Płock, a w szczególności osoby reprezentujące zespół miejski biorące udział w projekcie. 

Celem warsztatów było:
1. Uzgodnienie wizji i celu nadrzędnego MPA
2. Zaprezentowanie wyników analiz w zakresie ekspozycji miasta na zjawiska klimatyczne i oceny wrażliwości miasta na zmiany klimatu
3. Uzgodnienie wniosków wynikających z analizy wrażliwości miasta na zmiany klimatu i wybór najbardziej wrażliwych 4 sektorów/obszarów
4. Zebranie informacji na potrzeby określenia potencjału adaptacyjnego miasta

MPA Płock

Płock, dnia 24 maja 2017 roku