Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych ze środków unijnych
2 maja 2017
0

Informujemy, iż w terminie od dnia 29 maja 2017 roku do dnia 13 września 2017 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych prowadziła będzie nabór wniosków w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego” – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

W ramach ogłoszonego naboru dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty obejmujące budynki mieszkalne, w których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. Projekty powinny dotyczyć części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych tzn. ścian zewnętrznych, ścian nośnych, fundamentów, dachów, stropów, strychów, ciągów komunikacyjnych, systemów wentylacji, pralni, suszarni, przechowalni wózków dziecięcych i rowerów, wind oraz instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych ograniczonych do pionów i poziomów z wyłączeniem przyłączy do poszczególnych lokali.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/6-2-rewitalizacja-obszarow-zmarginalizowanych-typ-projektow-odnowa-tkanki-mieszkaniowej-w-zakresie-czesci-wspolnych-wielorodzinnych-budynkow-mieszkalnych-jako-element-szerszego-dzialania-rewitalizacyjnego-rpma-06-02-00-ip-01-14-058-17.html