Rozstrzygnięcie konkursu na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych
21 kwietnia 2017
0

W dniu 20 kwietnia 2017 r. Zarządzeniem Nr 3185/2017 zostały ogłoszone wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji.

W oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotacja w wysokości 23.000 zł została przyznana Fundacji REVITA na realizację zadania pn. NA STARÓWCE POTAŃCÓWKA.

W ramach dofinansowywanego z budżetu miasta Płocka zadania, Fundacja REVITA zorganizuje 10 potańcówek. Wzorem roku poprzedniego, potańcówki zorganizowane zostaną na placu Stary Rynek, w stylu retro, przy muzyce na żywo.

Wybrane do dofinansowania przedsięwzięcie motywować będzie wszystkie grupy pokoleniowe do aktywnego spędzenia wieczorów na Płockiej Starówce, poznawania nowych ludzi i spotykania się w gronie znajomych na świeżym powietrzu.

Zaplanowane zadanie pozostaje zgodne z celami, kierunkami oraz typami przedsięwzięć wskazanymi w Płockim Programie Rewitalizacji, gównie związanymi z aktywizacją i integracją osób mieszkających na obszarze rewitalizacji. Pozytywnie wpłynie na sferę gospodarczą rewitalizowanego Starego Miasta oraz umożliwi skorzystanie przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z bezpłatnej oferty kulturalnej.