PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO – OBWIESZCZENIE
14 lutego 2017
0

 

Obwieszczeniem z dnia 23 stycznia 2017 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego zawiadomił o podjęciu Uchwały  Nr 196/16 z dnia 21 listopada 2016 roku przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Poinformował, iż wnioski do sporządzanego dokumentu można składać w terminie do 31 lipca 2017 roku. Szczegółowe informacje znajdują się w obwieszczeniu.

 

Zapoznaj się z obwieszczeniem...