UMP
NOWE WZORY WNIOSKÓW
21 grudnia 2016
0

Prezydent Miasta Płocka jako organ administracji architektoniczno-budowlanej informuje, iż od dnia 17 grudnia 2016 roku obowiązują nowe wzory wniosków opublikowane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. z 2016 roku poz. 1493).

Niniejszym zamieszczamy link do rozporządzenia na stronie ISAP

oraz przygotowane wnioski na potrzeby Płocka: