Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 23
16 grudnia 2016
0

Przedstawiamy 23. numer „Miejskiego Zeszytu Statystycznego”. Publikacja prezentuje dane statystyczne dotyczące Płocka na tle podregionu ciechanowsko-płockiego i województwa mazowieckiego, a niektóre wskaźniki dotyczące struktury badanych zjawisk odnosi do wskaźników ogólnopolskich. W swojej treści i formie prezentacji materiału liczbowego koresponduje ona                     z poprzednimi wydaniami „Zeszytu”.

Miejski Zeszyt Statystyczny przekazywany jest m.in. do płockich bibliotek i uczelni. Publikację otrzymują także płoccy radni. Egzemplarze obowiązkowe przesyłane są do Biblioteki Narodowej oraz bibliotek uprawnionych do otrzymywania bibliotecznych egzemplarzy obowiązkowych.

Wszystkich zainteresowanych statystyką miejską prosimy o uwagi i sugestie pozwalające w przyszłości udoskonalić kolejne edycje (telefon kontaktowy: 24 367 17 67). Zarazem dziękujemy osobom, które przekazały informacje do niniejszego numeru.

W bieżącej publikacji rozdziały: I, II, III, IV, V, XII, XIII, XV zostały opracowywane przez Małgorzatę Kansy, a rozdziały: VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIV przez Marię Katarzynę Sierandt.

Do pobrania: Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 23