Nagroda Gospodarcza Prezydenta Płocka
2 grudnia 2016
0

Nagroda przyznawana jest przedsiębiorcom prowadzącym działalność w Płocku,którzy wnoszą znaczący wkład we wspieranie lokalnej społeczności, zwiększenie świadomości i wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Ważnym kryterium jest też przyczynianie się do unowocześniania i rozwoju lokalnej gospodarki budując jej pozytywny wizerunek.

Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Płocka jest kontynuacją organizowanego od 2013 roku konkursu „Przedsiębiorca Społecznie Zaangażowany”. Taka kategoria znalazła się także w nowej edycji konkursu obok dwóch kategorii, którymi są: „Pracodawca Roku” i „Kreator Roku”.

Nagroda, która ma wyłącznie honorowy charakter, ma służyć promocji, prezentacji i upowszechnianiu godnych naśladowania wzorców zachowania przedsiębiorców. W 2013 roku laureatem konkursu o tytuł „Przedsiębiorcy Społecznie Odpowiedzialnego” została najstarsza płocka firma i jedna z trzech najstarszych w kraju spółdzielni spożywców – ,,Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców ,,Zgoda”. Rok później wśród laureatów znaleźli się: Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Peklimar Sp. z o.o., Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., płocki sklep sieci Auchan Polska Sp. z o.o., Hotel Herman – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, a w roku ubiegłym Galeria Wisła i Grupa OPEUS Sp. z o.o.

Kandydatów do nagrody w kategorii „Przedsiębiorca Społecznie Zaangażowany” mogą zgłaszać, Płocka Rada Działalności Pożytku Publicznego, płockie organizacje pozarządowe.

W kategorii „Pracodawca Roku” prawo zgłaszania kandydatur przysługuje: Płockiej Radzie Gospodarczej, Samorządowej Radzie Szkolnictwa Zawodowego oraz płockim organizacjom pozarządowym i organizacji przedsiębiorców, instytucjom rynku pracy oraz przedstawicielom pracowników.

Przedsiębiorstwa do tytułu „Kreator Roku” mogą zgłaszać: Płocka Rada ds. Innowacyjności i Działalności Badawczo Rozwojowej, Płocka Rada Gospodarcza i Samorządowa Rada Szkolnictwa Zawodowego, płockie szkoły wyższe i organizacje przedsiębiorców, ale także płockie przedsiębiorstwa i redakcje płockich mediów.

 

Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 marca 2017 r.

Wypełnione formularze należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka do 31 grudnia 2016 r.
regulamin

zmiana-terminu

zgloszenie_przedsiebiorca-spolecznie-zaangazowany-doc

zgloszenie_przedsiebiorca-spolecznie-zaangazowany-pdf

zgloszenie_przedsiebiorca-roku-doc

zgloszenie_przedsiebiorca-roku-pdf

zgloszenie_kreator-roku-doc

zgloszenie_kreator-roku-pdf