Podział Mazowsza zatwierdzony
30 listopada 2016
0

W dniu 29 listopada 2016 roku zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/2066 z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS). W zatwierdzonym rozporządzeniu został określony nowy podział statystyczny obecnego Województwa Mazowieckiego. Mazowsze zostanie podzielone na poziomie NUTS2 na dwie jednostki:

  1. Warszawski stołeczny
  2. Mazowiecki regionalny

W skład jednostki statystycznej stołecznej wejdą podregiony: Miasto Warszawa, Warszawski wschodni i Warszawski zachodni. Podregion płocki wraz z Miastem Płock znajdzie się w regionie Mazowieckim regionalnym. 

Nowe rozporządzenie stosuje się, w odniesieniu do przekazywania danych do Komisji (Eurostat), od dnia 1 stycznia 2018 r. Będzie ono również podstawą do opracowania Programów Regionalnych w kolejnej perspektywie finansowej po 2020 roku. Przypomnijmy, że już w obecnej chwili Mazowsze należy w ramach klasyfikacji programów regionalnych do tzw. regionów przejściowych. Nowy podział statystyczny będzie umożliwiał przygotowanie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dwóch Programów Regionalnych, oddzielnie dla każdego regionu statystycznego NUTS2.

Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski oraz Rada Miasta Płocka wspierali tę inicjatywę. W lutym tego roku została przyjęta Uchwała NR 284/XVI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia w sprawie: przyjęcia stanowiska Rady Miasta Płocka w sprawie zachowania integralności administracyjnej województwa mazowieckiego.

(mapa podziału statystycznego źródło:  http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5680/57/1/1/polska_nuts2-2016_2.png)