ŻYZNA – POŁUDNIE – OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PLANU
29 listopada 2016
0

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2016 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żyzna - południe” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 12 grudnia 2016 roku do dnia 3 stycznia 2017 roku

Zapoznaj się z Obwieszczeniem...