Lider Przedsiębiorczości Roku
3 października 2016
0

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie serdecznie zapraszają  mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz instytucje wspierające przedsiębiorczość do wzięcia udziału w prestiżowym konkursie „Lider Przedsiębiorczości Roku”, który organizowany jest od 1994 roku w ramach promocji małej i średniej przedsiębiorczości.

Tytuł „Lider Przedsiębiorczości Roku” nadawany w ramach konkursu promuje szczególnie aktywne, innowacyjne, konkurencyjne i dynamiczne firmy produkcyjne, rzemieślnicze, handlowe i usługowe. Wyróżnienie otrzymuje corocznie jedynie kilkanaście najlepszych firm i instytucji.

Uroczyste wręczenie wyróżnień: Statuetek i Dyplomów odbędzie się w dniu 1 grudnia 2016 roku w Warszawie, w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w Biurze Organizacyjnym Konkursu: ankiety zgłoszeniowej oraz wniesienie opłaty rejestracyjnej.

Kompletną dokumentację konkursową wraz z załącznikami należy dostarczyć w formie drukowanej i elektronicznej do dnia 25 października 2016 r. Złożona dokumentacja powinna być odpowiednio zabezpieczona, oznakowana napisem „KONKURS LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2016”  dostarczona pocztą zwykłą lub kurierską do: Biura Organizacyjnego konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku”: 01-048 Warszawa, ul. Smocza 27, I p., pok. 113, tel. (22) 838-56-73, fax. (22) 838-35-53, (22) 838-02-61, e-mail: oswiata@mirip.org.pl

ankieta

regulamin-konkursu-lider-przedsiebiorczosci-roku-2016