„Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”
25 maja 2016
0

Uprzejmie informujemy, iż Urząd Skarbowy w Płocku przystępuje do XIV edycji konkursu na „Urząd Przyjazny Przedsiębiorcy”, który organizowany jest pod patronatem Ministerstwa Finansów i Business Centre Club. Podstawowym celem konkursu jest wybór najlepszych, wzorcowych urzędów skarbowych oraz tworzenie przyjaznej atmosfery między urzędem skarbowym a przedsiębiorcą.

Wzorem lat ubiegłych, w ramach konkursu przedsiębiorcy oceniają urzędy skarbowe w całym kraju pod względem: jakości obsługi podatnika, łatwości komunikacji, kompetencji pracowników. Najbardziej profesjonalne, zdaniem przedsiębiorców, urzędy skarbowe otrzymają tytuł „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”, który przysługiwać będzie laureatom przez kolejny rok.

Urzędy Skarbowe oceniane są na podstawie sumy punktów przyznanych przez przedsiębiorców w wypełnionej ankiecie konkursowej. W związku z powyższym w imieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety i przekazanie jej do Urzędu Skarbowego w Płocku w terminie do 31 maja 2016 r.

 

Ankieta_XIV_2016-1