Kluczowa infrastruktura komunikacyjna dla Płocka
16 grudnia 2015
0

Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski zaprosił na spotkanie Parlamentarzystów, którzy reprezentują nasz okręg do rozmów na temat infrastruktury transportowej Płocka i jego obszaru funkcjonalnego. Na zaproszenie odpowiedzieli Elżbieta Gapińska (PO),
Marcin Kierwiński (PO) oraz Marcin Małecki (PIS), którzy mieli możliwość zapoznania się z potrzebami naszego regionu. Prezydent Nowakowski przedstawił uwarunkowania miasta Płocka, natomiast Zastępca Prezydenta Miasta Płocka Jacek Terebus przedstawił bieżące zaangażowanie miasta w przygotowaniu inwestycji, a także spotkluczowe dokumenty rządowe i regionalne odnoszące się perspektywicznie do założeń infrastrukturalnych. Wśród kluczowych inwestycji koniecznych do prawidłowego rozwoju miasta i jego obszaru funkcjonalnego zostało wskazane do przyspieszenia prac nad:

  • Budową trasy S10 z przebiegiem w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Płocka, zgodnie z KPZK 2030
  • Budową trasy kolejowej Modlin-Płock z możliwością jej przedłużenia w kierunku zachodnim. 
  • Budową obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 62 - omijającej tereny zurbanizowane Płocka i gmin ościennych.
  • Przebudową drogi krajowej nr 62 do standardu 2+1.