Konsultacje Polityki Parkingowej po wakacjach
21 sierpnia 2015
0

Trwają konsultacje Polityki Parkingowej Miasta Płocka, które po wakacjach będą kontynuowane również na spotkaniach z wszystkimi zainteresowanymi we wrześniu i październiku. Każdy zainteresowany może zapoznać się z udostępnionymi materiałami w tym zakresie na stronach urzędu miasta – strona 1, strona 2 .

Dla osób zainteresowanych, które chcą się podzielić uwagami co do tekstu Polityki Parkingowej jak również założeń strefy płatnego parkowania został udostępniony adres email: parkowanie@plock.eu

Problemy z parkowaniem w Płocku były także tematem czerwcowych obrad Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Płocka, która skupia przedstawicieli kluczowych przedsiębiorstw i osób ze środowiska biznesowego Płocka. Uczestnicy spotkania wyrazili zdecydowaną aprobatę dla projektowanych zamierzeń. W dyskusji członkowie Rady zwrócili uwagę na konieczność ochrony centrum miasta przed nadmiernym ruchem samochodowym i wprowadzeniem ekonomicznie efektywnych rozwiązań, które będą jednocześnie przyjazne dla mieszkańców.

Zapraszamy do aktywnego udziału mieszkańców miasta, w najbliższym czasie poinformujemy o dokładnych planach spotkań.