Wnioskujemy do Krajowego Programu Kolejowego
6 sierpnia 2015
0

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wyłożyło do konsultacji społecznych projekt Krajowego Programu Kolejowego, który stanowić ma podstawę do planowania wydatków na infrastrukturę kolejową w najbliższych latach.

Wśród tych inwestycji znalazły się również projekty dotyczące Miasta Płocka i jego obszaru funkcjonalnego. Jednak z uwagi na umieszczenie ich poza listą podstawową Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski wystąpił z wnioskiem o ich realizację w najbliższej perspektywie. Wnioskowane zadania znajdują się na pozycji nr 139 i 140. Dotyczą one prac na linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno – Płock oraz budowy nowej linii kolejowej  w relacji Modlin – Płock.

Prezydent Płocka wystąpił również do starostów i wójtów z obszaru funkcjonalnego miasta Płocka o wsparcie we wnioskowaniu dla przyspieszenia realizacji tych niezwykle potrzebnych inwestycji, które mogą przyczynić się do lepszego dostępu Płocka zarówno dla obsługi pociągów pasażerskich jak również usprawnienia przewozu towarów.

Każdy zainteresowany wnioskowaniem w tej sprawie może przesłać do MIR swoją opinię na formularzu zgłoszeniowym, informacja o konsultacjach społecznych znajduje się na stronie internetowej ministerstwa.

Przedstawiamy wypełniony formularz przez Prezydenta Miasta Płocka, który został przesłany do MIR w dniu 27 lipca 2015 roku.