Konsultacje dotyczące Polityki Parkingowej Miasta Płocka
27 lipca 2015
0

W dniu 29 czerwca odbyło się inauguracyjne spotkanie w auli Urzędu Miasta dotyczące Polityki Parkingowej. Na auli zebrali się zainteresowani mieszkańcy, przedsiębiorcy, radni miejscy, a także przedstawiciele Urzędu Miasta Płocka wraz z Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka Jackiem Terebusem. Na spotkaniu były omówione wyniki badań, które były uprzednio realizowane w Płocku i dotyczyły zachowań kierowców i sposobu parkowania na terenie miasta Płocka samochodów. Z informacjami z tego spotkania można zapoznać się w zakładce "Konsultacje społeczne" na głównej stronie miasta pod adresem http://plock.eu/pl/polityka_parkingowa.html

Obecnie udostępniamy projekt dokumentu Polityki Parkingowej, który jest zbiorem najważniejszych zasad i założeń, które będą wdrażane w zakresie parkowania w Płocku.

W związku z realizacją Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka w zakresie konsultacji społecznych Polityki Parkingowej zaprezentowany został Harmonogram prac na ten rok.

Udostępniona została jednocześnie mapa rekomendowanych granic strefy płatnego parkowania.

Przedkładamy również główne założenia wprowadzenia stref płatnego parkowania w Płocku.

Powyższe materiały zostają udostępnione jako elementy procedowania dalszych konsultacji społecznych, w wyniku których wypracowane dokumenty będą rekomendowane Radzie Miasta Płocka.