Konsolidacja współpracy w Polsce Centralnej
16 lipca 2015
0

Województwo Mazowieckie i Łódzkie od 14 lipca 2015 roku posiada wspólną strategię rozwoju. Rząd przyjął Strategię Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030, w którym zostały wskazane cele i obszary współpracy województw. Przyjęta strategia jest czwartą w Polsce określaną jako strategia makroregionalna. Dzięki wspólnemu działaniu makroregion będzie się dynamicznie rozwijać i stanie się rozpoznawalny w skali europejskiej i globalnej.

Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski 31 marca 2015 roku zgłosił szereg uwag do projektu dokumentu w ramach prowadzonych konsultacji społecznych. W wyniku prowadzonych konsultacji wprowadzono modyfikacje przyczyniające się do podniesienia jakości Strategii, w tym większej spójności między diagnozą oraz częścią kierunkową. Uzupełniono Strategię o kwestie powiązań głównych centrów rozwoju z regionalnymi ośrodkami wzrostu (Płock, Radom, Piotrków Trybunalski) oraz uzupełniono aspekty dotyczące kapitału ludzkiego i społecznego.

Strategia Rozwoju Polski Centralnej dostępna pod adresem: http://www.mir.gov.pl/media/6453/SRPC_RadaMinistrow_072015.pdf