Konsultacje społeczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
13 lipca 2015
0

Przypominamy, że trwają konsultacje społeczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, dokumentu o charakterze strategiczno-operacyjnym samorządu, który służyć ma wprowadzaniu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy w zakresie: ochrony klimatu, efektywności energetycznej i poprawy jakości powietrza.

Dokument ten jest istotnie ważny dla programowania zrównoważonego rozwoju Miasta oraz wskazuje priorytety inwestycyjne w procesie aplikowania o dofinansowanie z środków Unii Europejskiej z rozpoczętej perspektywy 2014 – 2020.

Projekt dokumentu jest dostępny na stronie Urzędu Miasta Płocka w zakładce konsultacje społeczne oraz do wglądu w wersji papierowej w budynku Urzędu pokój 307 (wejście od ul. Zduńskiej).

Jednocześnie prowadzone są konsultacje dokumentu pn.: „Aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Płock” i istnieje możliwość wnoszenia uwag również do tego dokumentu. Projekt dokumentu również jest dostępny na stronie Urzędu Miasta Płocka w zakładce konsultacje społeczne oraz do wglądu w wersji papierowej w budynku Urzędu pokój 307.

Liczymy na Państwa aktywny udział w tworzeniu nowej jakości życia w naszym mieście.