Płock dzieli się doświadczeniami
8 lipca 2015
0

W czerwcu miało miejsce ważne wydarzenie dla świata samorządowego – w Katowicach odbywała się ogólnopolska konferencja naukowa Forum Przestrzenie Miejskie. Motywem przewodnim konferencji było budownictwo infrastrukturalne (miejskie) w programach finansowych Unii Europejskiej, uzupełnione tematycznie o szeroki kontekst problemów i wyzwań miast polskich. Miasto Płock reprezentował Jacek Terebus Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju i Inwestycji, który przedstawił nasze miasto w sesji dotyczącej aspektów ekologicznych kształtowania przestrzeni miejskiej. W swojej prezentacji odniósł się w głównej mierze do uwarunkowań i perspektyw gospodarki niskoemisyjnej Płocka dzieląc się doświadczeniami z opracowywanego właśnie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Szeroka dyskusja i waga tematów poruszanych w poszczególnych sesjach tematycznych pozwoliła wymienić doświadczenia zarówno z przedstawicielami innych miast jak również środowiskiem naukowym różnych ośrodków, w tym również skupionym wokół Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

forum