GÓRNA – OŚNICKA – SPROSTOWANIE BŁĘDU
25 marca 2014
0

W dniu 25 marca 2014 roku Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę Nr 664/XXXIX/2013 w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr 304/XIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Zapoznaj się z Uchwałą...