GÓRNA – OŚNICKA – OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA I PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA PLANU
14 marca 2012
0

SZABLON_OBWIESZCZENIE_O_PRZYSTĄPIENIU

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lutego 2012 roku o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górna - Ośnicka” w Płocku

zawiadamiam o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego w terminie do dnia 16 marca 2012 roku

Zapoznaj się z Obwieszczeniem...