Konsultacje społeczne aktualizacji Programu Rewitalizacji – spotkanie informacyjne
23 marca 2015
0

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w ramach prac nad aktualizacją Programu Rewitalizacji.

W ramach rozpoczętych prac nad opracowaniem aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka na lata 2014-2020 i lata następne planujemy przeprowadzić cykl spotkań oraz debat, do udziału w których zapraszamy wszystkich zainteresowanych procesem rewitalizacji.

Pierwszym przedsięwzięciem w ramach prowadzonych konsultacji będzie spotkanie informacyjne, które odbędzie się dniu 27 marca br. (piątek) o godz. 10.00 w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego przy pl. Narutowicza 8.

Podczas spotkania omówione zostaną dotychczasowe działania podejmowane w ramach realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, uwarunkowania regionalne i krajowe w zakresie programowania procesu rewitalizacji oraz nakreślony zostanie plan dalszych prac nad aktualizacją programu.

Ze względów organizacyjnych osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o dokonanie stosownego zgłoszenia – do środy 25 marca br. w Urzędzie Miasta Płocka, w Referacie Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta – pokój C-314, wejście od ul. Zduńskiej, telefonicznie pod nr 367 14 53 lub na adres poczty elektronicznej: rewitalizacja@plock.eu

Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się wypracować działania, które służyć będą ożywieniu zdegradowanych obszarów w naszym mieście.

Program spotkania